محصولات و خدمات شما میتوانید دسته بندی و جزئیات محصولات و خدمات ما را در ذیل بیابید

در حال نمایش همه محصولات و خدمات / سیستم سفارش آنلاین غذا ( تحت وب)

طراحی وبسایت رستوران بهمراه سفارش اینترنتی آنلاین غذا (نمونه دو)

این سیستم می تواند نیاز رستوران داران و مدیران فست فودها را در مورد ارتباط با مشتریانشان از از طریق فضای مجازی برطرف کند. منوی آنلاین، انتخاب غذا، سفارش آنلاین و پرداخت کامل سفارش و همچنین سوابق تراکنشهای مشتری، امکان امتیازدهی به مشتری و اعمال تخفیف و همچنین محاسبه هزینه پیک و مدیریت ارسال سفارشات در این سیستم وجود دارد.

طراحی وبسایت رستوران بهمراه سفارش اینترنتی آنلاین غذا (نمونه یک)

این سیستم می تواند نیاز رستوران داران و مدیران فست فودها را در مورد ارتباط با مشتریانشان از از طریق فضای مجازی برطرف کند. منوی آنلاین، انتخاب غذا، سفارش آنلاین و پرداخت کامل سفارش و همچنین سوابق تراکنشهای مشتری، امکان امتیازدهی به مشتری و اعمال تخفیف و همچنین محاسبه هزینه پیک و مدیریت ارسال سفارشات در این سیستم وجود دارد.