متن صفحات سایت (Web Content)

متن صفحات سایت (Web Content)

یکی از خدمات ویژه و متفاوت گروه برنامه نویسی شهرنت تهیه متون وب سایت و ایجاد متن صفحات سایت می باشد. این خدمات در راستای بهینه سازی سایت (خدمات سئو) و بالابردن رتبه وب سایت در موتورهای جستجوگر بخصوص گوگل ارائه می گردد.

تهیه متن وب سایت:

یکی از مهمترین شاخصه های کیفیت وب سایت شما، متون صفحات وب سایت و سایر محتویات موجود در این صفحات است. یک قاعده طلایی در بهینه سازی سایت (سئو) می گوید: محتوی پادشاه است. (Content is King) گوگل و بطور کلی موتورهای جستجوگر، بر اساس کلمات کلیدی جستجو شده یکسری صفحات وب را به شما نشان می دهند. صفحات این وب سایت ها بر مبنای کاربرد کلمات کلیدی در موتورهای جستجو ذخیره شده اند. بنابراین متون صفحات وب سایت شما نیز می بایست بر اساس کلمات کلیدی هدفمند و مناسب تهیه شوند تا بتوانند نتایج خوبی را در موتورهای جستجوگر داشته باشند. عبارات و یا کلمات کلیدی باید بگونه ای انتخاب شوند که در عمل از سوی مخاطبان وب سایت شما مورد جستجو قرار میگیرند. ایجاد محتوی سایت تا بدانجا اهمیت پیدا می کند که 80% از رتبه بندی وب سایت شما به آن بستگی دارد و از مهمترین عوامل تاثیر گزار بر رتبه بندی صفحات وب سایت شما را محتوای وب سایت شما تشکیل میدهد.

کلمات کلیدی در متون وب سایت چه ویژگیهایی باید داشته باشند:

  • موضوع اصلی وب سایت را شامل شوند.
  • کلمات کلیدی می بایست همسان با واژه های مورد استفاده کاربران/مشتریان برای جستجوی مطالب سایت شما باشد.
  • کلمات کلیدی می بایست مرتبط با عنوان صفحه باشند.
  • کلمات کلیدی میبایست مرتبط با موضوعات محتوایی و کاری شما بوده و بصورت تخصصی از آن در متون استفاده شود.
  • از تکرار بی مورد و بی هدف از کلمات کلیدی باید اجتناب نمود چون باعث کاهش رتبه وب سایت شما میگردد.
  • کلمات کلیدی می بایست در متون نگاشته شده بصورت تخصصی استفاده گردد.

از همین رو برای بهینه سازی وب سایت و افزایش رتبه وب سایت ها در موتورهای جستجوگر بر آن شدیم تا خدمات تهیه متن وب سایت را به مشتریان خود ارائه دهیم.