آمار بازدید وب سایت سیستم آمار وب سایت (Website Traffic Statistics)

آمار بازدید وب سایت (Website Traffic Statistics and Google Analytics)

سیستم آمار وب سایت (Website Traffic Statistics)


آمار بازدید وب سایت از دید مدیران، صاحبان و اداره کنندگان وب سایت غیر قابل چشم پوشی است و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با استفاده از سیستم آمار وب سایت که در بهینه سازی سایت شما برای موتورهای جستجو از جمله گوگل بسیار موثر است می توانید آمارها و نمودارهای مختلفی را مشاهده نمایید:

G-Analyticts1

 نمودار آماری و مقایسه ای از بازدیدکنندگان وب سایت شما در طی روزهای مختلف میانگین بازدیدکنندگان وب سایت شما در طول هر روز در بازه های زمانی مختلف میانگین 

ماندگاری مخاطبان در وب سایت شما بر اساس 

واحد زمانی دقیقه آمار بازدید از هر صفحه از وب سایت شما و مقایسه آن با روزهای مختلف جدول و نمودار مقاسیه بازدید از هر صفحه از وب سایت شما با سایر صفحات وب شما آمارها و نمودارهای بسیار دیگر
G-Analyticts2کلمات کلیدی که با استفاده از آنها وب سایت شما شده اند.
کشورها و شهرهایی که مخاطبان وب سایت شما از آن به سایت شما وارد شده اند (علامت گذاری شده بر روی نقشه).
آمار تفکیکی و مقایسه ای بازدید از هر صفحه وب شما
دریافت گزارشات آماری در هر بازه زمانی مورد نظر شما
نمایش منابع ترافیک وب سایت شما اعم از موتورهای جستجو، داریکتوریهای اینترنتی و وب سایت هایی که به سایت شما لینک(وب سایت های مرتبط) شده اند.